Trang chủ →  Giới thiệu Lĩnh vực hoạt động

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG.

 

Công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng và quản lý dự án với các dịch vụ chính bao gồm:

-Thiết kế và lập tổng dự toán các công trình dân dụng công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

-Tư vấn đầu tư, tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ mời thầu

-Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, các công trình xây dựng dân dụng công nghiệp, giao thông, thủy lợi - thủy điện, hạ tầng kỹ thuật

-Tổng thầu xây dựng, quản lý dự án, giám sát thi công các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi, các công trình kỹ thuật hạ tầng.

 

 

 

 

 

gioithieu_detail